Trainingen Testen Trajecten

Communicatie met uw verwijzer

Procedure uitwisselen informatie

Met uw verwijzer wordt informatie uitgewisseld in het belang van de behandeling. Dit gebeurt aan het begin van de behandeling, eventueel tussendoor na de tussenevaluatie en aan het eind van de behandeling. Alle informatie die aan de verwijzer gevraagd en gegeven wordt zal eerst aan U voorgelegd worden. Voor het vragen om informatie en het uitleveren van informatie zal U gevraagd worden toestemming te geven.

Begin behandeling

Bij de start van de behandeling, kan het zijn dat uw verwijzer benaderd wordt door ons. Het doel van deze informatie uitwisseling aan het begin van de behandeling is om de visie van uw verwijzer op uw klachten en symptomen te horen en eventueel de uitkomst van een ingevuld Beslissingsinstrument te bespreken. Deze informatie hebben we nodig om een zo goed mogelijke indicatie te kunnen maken voor uw behandeling.

Beginbrief aan verwijzer

Na vaststelling van het behandelplan wordt een brief aan u verwijzer geschreven. Hierin zijn de aanmeldklachten, eventueel de DSM diagnose, de behandeldoelen en de gevolgde methodiek vermeld. De brief wordt pas opgestuurd naar de verwijzer nadat deze besproken is met U en U hiervoor toestemming geeft.

 

Tussenevaluatie

Op ongeveer de helft van de behandeling worden de behandeldoelen geëvalueerd met U. Eventueel wordt naar aanleiding van deze evaluatie en het verloop van de behandeling het behandelplan bijgesteld. Indien het behandelplan (wezenlijk) aangepast wordt, kan het zinvol zijn hierover uw verwijzer schriftelijk te informeren.

 

Einde behandeling

Bij het beëindigen van de behandeling zal er een eindbrief naar uw verwijzer gestuurd worden waarin het verloop van de behandeling, de resultaten van de behandeling, en een eventueel vervolgproces vermeld zullen worden. Ook deze brief zal weer afgestemd worden met U.