Trainingen Testen Trajecten

Psychologische hulp

Visie hulpverlening

Geloven in zelfredzaamheid.

Bij Buro T3 zien wij mensen als zelfstandige individuen die in staat zijn hun problemen zelfstandig op te lossen. De interventie van de gedragsdeskundige dient erop gericht te zijn u te helpen zelf uw problemen op te lossen.

Missie

Werken vanuit contact en gelijkwaardigheid aan resultaten.

Bij Buro T3 vinden we persoonlijk contact met de cliënt belangrijk. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een goed contact tussen behandelaar en cliënt bijdraagt aan de effectiviteit van de behandeling. We stellen ons gelijkwaardig op in het contact en willen samen met de cliënt aan doelen werken. We werken doel- en resultaatgericht. We zijn flexibel en creatief in ons behandelaanbod. Kwaliteit leveren betekent voor ons resultaten boeken met onze behandeling en benadering.