Trainingen Testen Trajecten

Samenwerking

In het kader van onze behandelingen werken we veel samen met de huisartsen en wijkteams uit het centrum en  uit de andere buurten in Tilburg en ook regionaal. Er vindt regelmatig overleg met hen plaats op casus niveau. Dit gebeurt structureel en ook acuut als dit nodig is in geval van crisis.

Er is ook overleg met andere partners wanneer dit belangrijk is voor U denk hierbij aan bijvoorbeeld Veilig thuis, MEE of Stichting daklozenopvang Traverse.

We werken ook samen met andere psychologen praktijken zowel in de BGGZ als SGGZ. Zo wijzen we gericht door naar deze praktijken als we denken dat je bij hen beter geholpen kan worden of wanneer de wachtlijst bij ons te lang wordt. Praktijken waar veel mee samengewerkt wordt zijn o.a. Sensereen, Praktijk Marjolein Vleugel, LAS psychologie, Pontifix. Ook in de regio werken we op deze wijze samen met praktijken in o.a. Loon op Zand, Kaatsheuvel, Dongen, Waalwijk. We nemen ook deel in een multi disciplinair centrum in Tilburg, waarin onder ander ook een kinderfysiotherapeut, dans -en muziektherapeut, een creatief therapeut werkzaam zijn. Daar is onze tweede locatie ook gevestigd.