Trainingen Testen Trajecten

Tarieven & Vergoedingen

Behandeling van bepaalde problemen zoals relatie- en werkproblemen, aanpassingsstoornissen en identiteitsproblemen vallen sinds 2013 buiten de basisverzekering en komen daarom niet meer voor vergoeding in aanmerking. Er is zeker wel behandeling mogelijk, maar die betaalt u dan zelf. Voor deze behandelingen is dus geen verwijzing van de huisarts, specialist of Centrum voor Jeugd en Gezin nodig.

Eigen bijdrage?

Na afloop van het behandeltraject wordt dit gefactureerd. De wijze waarop dit gebeurt en de hoogte van de vergoeding zijn volledig afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de door u afgesloten polis. Voor de hoogte van de vergoeding kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. Buro T3 heeft niet met elke zorgverzekeraar een contract afgesloten, indien dit niet het geval is betekent dit niet dat u niet bij ons terecht kunt. Buro T3 vindt dat iedereen recht heeft op goede zorg en sluit daarom ook niet de deur voor mensen met een verzekering waarmee Buro T3 geen overeenkomst gesloten heeft. Indien de declaratie van uw behandeling niet volledig wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, heeft u recht op vermindering van uw factuur tot een minimumbedrag van 75% van het door uw zorgverzekeraar vastgestelde 'marktconforme/gemiddeld gecontracteerde' tarief. Indien uw zorgverzekeraar minder uitkeert dan 75% van dit tarief, resulteert het verschil in een door u te betalen eigen bijdrage.

Om inzicht te krijgen in het percentage dat voor u vergoed zal worden, neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. Vraagt u naar het vergoedingspercentage voor niet gecontracteerde GGZ aanbieders.

Eigen risico
Alle door Buro T3 gedeclareerde kosten maken aanspraak op uw eigen risico, dit staat los van de hierboven genoemde eigen bijdrage.

No-Show

Bel tijdig af! Komt u te laat op uw afspraak of belt u deze niet minimaal 24 uur van te voren af, wordt dit contact (een zogenaamde ‘No-Show’) niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit bedrag zal bij u in rekening worden gebracht tegen de volgende tarieven:

 • Psychiater: € 95,-
 • Overige behandelaars: € 50,

Afhandeling van de declaratie

Bij Buro T3 zijn er drie vormen van declaratie mogelijk, dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Welke methode voor u van toepassing is, kunt u opzoeken in de tabel onderaan deze pagina:

 1. Buro T3 (Declaratie via Vecozo): Buro T3 handelt de declaratie af met uw zorgverzekeraar.
 2. Akte (Declaratie middels ‘akte van cessie’): Een akte van cessie is een document waarmee u het betalingsverkeer kunt verleggen van u en uw zorgverzekeraar naar Buro T3 en de zorgverzekeraar. Ook voor deze wijze van declaratie geldt dat er de mogelijkheid bestaat dat u na declaratie een factuur ontvangt voor de hierboven beschreven eigen bijdrage. Daarnaast wordt de verrekening van het eigen risico ook verlegd. Hiervoor krijgt u in dit geval geen factuur van uw zorgverzekeraar, maar van Buro T3. Buro T3 gaat in dit geval altijd uit van het verwachtte tarief en zal u ter aanvulling mogelijk een factuur sturen, zie 'eigen bijdrage'.
 3. Nota (Declaratie middels nota): Na afloop van het behandeltraject krijgt u van ons een factuur ter hoogte van 100% van het wettelijk vastgestelde NZA tarief. Op dit moment bent u verantwoordelijk voor de betaling hiervan. Deze nota kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar voor de vergoeding. Met de specificatie van de vergoeding kunt u bij Buro T3 terecht en zullen wij de factuur verlagen tot het aan u uitgekeerde bedrag mits dit niet lager ligt dan het verwachtte tarief zoals beschreven bij 'eigen bijdrage'.

Gecontracteerd:

Buro T3 heeft voor 2018 een overeenkomst met:

 • Multizorg
 • DSW/Stad Holland
 • Gemeente Tilburg

Buro T3 heeft voor 2017 een overeenkomst met:

 • VGZ
 • Multizorg
 • DSW/Stad Holland
 • Gemeente Tilburg

Wijze van declaratie per zorgverzekeraar/instelling

 • Buro T3: Buro T3 handelt voor u de nota af, u hoeft hier verder niets voor te doen.
 • Akte: Buro T3 handelt voor u de nota af, u dient hiervoor voorafgaand aan de behandeling wel een zogenaamde 'akte van cessie' te ondertekenen. Het eigen risico dat de zorgverzekeraar inhoudt op uw declaratie, wordt bij u in rekening gebracht door Buro T3
 • Nota: U ontvangt een nota van Buro T3 welke u indient bij uw zorgverzekeraar. De specificatie hiervan dient u in bij Buro T3 ter aanpassing van uw factuur.

Wijze van declaratie per verzekeraar/instelling voor behandelingen gestart in 2018

Verzekeraar* / Instelling GBGGZ SGGZ
Gemeente gecontracteerd**

Buro T3

Buro T3

CZ en de Delta Lloyd Groep

Akte

Akte

Coöperatie VGZ

Buro T3

Buro T3

DSW Zorgverzekeraar

Buro T3

Buro T3

Multizorg VRZ B.V.

Buro T3

Buro T3

Menzis

Akte

Akte

De Friesland Buro T3 Buro T3

Zilveren Kruis Achmea

Buro T3

Buro T3

 

Wijze van declaratie per verzekeraar/instelling voor behandelingen gestart in 2017

Verzekeraar* / Instelling GBGGZ SGGZ
Gemeente gecontracteerd**

Buro T3

Buro T3
Gemeente niet gecontracteerd***

Buro T3/3

Buro T3/3

CZ en de Delta Lloyd Groep

Akte

Akte

Coöperatie VGZ

Buro T3

Buro T3

DSW Zorgverzekeraar

Buro T3

Buro T3

Multizorg VRZ B.V.

Buro T3

Buro T3

Menzis

Nota

Nota

De Friesland Buro T3 Buro T3

Zilveren Kruis Achmea

Buro T3

Buro T3

 

* Bovenstaande zorgverzekeraars hebben elk hun eigen label. Klik HIER voor een totaaloverzicht.

** Onze gecontracteerde gemeenten zijn: Tilburg, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Waalwijk