Vergoeding

In de BGGZ (basis ggz) loopt een dossier voor een bepaald aantal minuten, afhankelijk van of het een kort, midden, lang of chronisch BGGZ dossier is.

In de SGGZ (specialistische ggz) loopt een dossier maximaal een jaar. Daarna kan een dossier gesloten worden of eventueel nog een keer verlengd worden. Na een jaar wordt een dossier zodoende altijd ingediend.

Elk mens heeft recht op goede zorg

Buro T3 heeft een sociaal vergoedingsbeleid. Wij vinden dat elk mens recht heeft op goede zorg. Het moet niet uitmaken hoe u verzekerd bent of met welke zorgverzekeraars wij afspraken hebben.

Wij sluiten niet met alle zorgverzekeraars contracten. Mocht u verzekerd zijn bij een verzekeraar waar wij geen contact mee hebben, kan u toch bij ons in behandeling. Hierna volgt een uitleg over de vergoedingsregelingen, het is belangrijk dat u deze uitleg even goed leest.

Niet gecontracteerde zorgverzekeraars

Hier hebben wij het volgende over afgesproken met niet gecontracteerde zorgverzekeraars:

Er zijn drie situaties mogelijk:

 1. Uw verzekering betaalt minder dan wij in rekening brengen.
  Wij nemen dan genoegen met 70% van onze rekening. De rest van de rekening betaalt BuroT3 dan. U heeft dan een polis waarin staat dat ze 75% uitkeren, dit is het NZA tarief. Dit wordt dan in het ‘echt’ ongeveer 70%, omdat er volgens een ander tarief, het marktconforme tarief wordt betaald.
 2. Echter Indien u een ‘extra goedkope’ polis heeft afgesloten, waarbij bijvoorbeeld 70%, 65% of 60% wordt uitgekeerd (van het NZA tarief), wordt het verschil met onze minimale 70% verrekend. Dit verrekenen we dan onder de noemer van een ‘eigen bijdrage’. Het is dan afhankelijk van hoeveel tijd in uw dossier geregistreerd wordt, hoe hoog uw rekening wordt. In dit geval kan u dus eigenlijk beter een praktijk zoeken die wel een contract met uw zorgverzekering heeft afgesloten. Dit raden we u dan ook aan.
 3. Indien u van uw verzekering meer krijgt dan 75% procent (bij bijvoorbeeld een restitutiepolis) dan betaalt u gewoon het gehele bedrag wat u krijgt.

Het eigen risico is altijd voor uw rekening. Het kan zijn dat zij hiervan een factuur krijgen van Buro T3, omdat de zorgverzekeraar dit ons laat verrekenen.

Overzicht van de zorgverzekeraars waar Buro T3 wel of geen contract mee heeft afgesloten

VGZ Nee Vecozo > dit zal uw behandelaar uitleggen
CZ Nee Nota > dit zal uw behandelaar uitleggen
Menzis Nee Akte van Cessie (Komt u in zorg na 30 april 2019 geldt ‘Nota’)
ZK/Achmea Nee Vecozo > dit zal uw behandelaar uitleggen
DSW/Stad-Holland Ja Vecozo > dit zal uw behandelaar uitleggen
Multizorg Ja Vecozo > dit zal uw behandelaar uitleggen

Jeugd bekostiging

Contract ja/nee
Voor jeugd loopt het via de gemeente: Gemeente Tilburg en aangesloten gemeenten. Dit betreft Dongen, Waalwijk, Heusden, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Goirle, Gilze/Rijen. Contract Afhandeling via Vecozo > dit zal uw behandelaar uitleggen
Overige gemeenten bv. Breda. Geen contract Doe navraag bij uw gemeente wat mogelijk is qua vergoeding

Meer over de wijze van afhandeling declaratie

 1. Declaratie middels Vecozo
  Wij declareren rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. U ontvangt mogelijk een nota voor uw eigen bijdrage van ons en een nota voor het eigen risico van uw zorgverzekeraar.
 2. Declaratie middels Akte van Cessie
  Feitelijk declareren wij de nota aan de cliënt. Alleen deze geeft, middels de akte van cessie, toestemming voor het overhandigen van de nota direct aan de zorgverzekeraar, waarbij ook ons bankrekeningnummer wordt gebruikt voor uitkeren. Hiermee wordt de cliënt niet belast met grote transacties. De zorgverzekeraar houdt echter het gedeelte eigen risico in (logisch, ze keren dit immers niet uit aan cliënt omdat dat voor eigen rekening komt). Indien dit laatste van toepassing is, sturen wij cliënt een rekening van het eigen risico (wat bij ons is ingehouden).
 3. Nota naar cliënt
  De declaratie wordt gericht aan de cliënt. Hij/zij dient deze in bij de zorgverzekeraar. Bij akkoord van de declaratie keert de zorgverzekeraar het bedrag uit naar cliënt waarna hij/zij dit overmaakt naar Buro T3. Vervolgens stuurt de cliënt een scan/kopie van de specificatie van hun zorgverzekeraar waarmee gecontroleerd kan worden wat deze heeft uitgekeerd, wat het eventueel verrekende eigen risico is. Tot het moment van insturen van een specificatie van de factuur is de cliënt verantwoordelijk voor de betaling van 100% van de factuur!